Til fagpersoner: Hvem kan henvise unge?

Alle unge kan selv henvende sig til os og få rådgivning, eller de kan kan blive henvist af jer. Alle vores tilbud er gratis.

Ungerådgivningen visiterer selv unge til behandling. Det betyder både, at den unge selv kan tage kontakt til Ungerådgivningen - og at du som fagperson på vegne af den unge kan tage kontakt til os for at aftale tid til samtale eller afklaring om behandling.

Efter telefonisk aftale kommer den unge til en rådgivende samtale i Ungerådgivningen, eller vi tager ud til den unge.

Hvis den unge ønsker det, kan du som fagperson og eventuelt forældrene deltage i samtalen. Der er også mulighed for, at samtalen kan foregå hos dig, hvis den unge har det bedst med det.  

Herefter aftales det videre forløb - måske er der behov for flere rådgivende samtaler, måske er den unge klar til at blive indskrevet i behandling med det samme.

Alle unge har ret til at få op til 2 anonyme rådgivningssamtaler i Ungerådgivningen. Det gælder også for unge under 18 år, jf. Servicelovens § 11.
Det betyder bl.a., at den unge har ret til at få rådgivning fra os uden at orientere eller inddrage deres forældre eller andre.

Behandling:

Hvis en ung under 18 år skal indskrives i alkohol- eller stofbehandling (incl. hash), så skal forældrene inddrages.

Hvis den unge skal indskrives i stofbehandling (incl. hash), så skal det bevilges af Børnesocialrådgivningen i Skanderborg Kommune. Vi sørger for at inddrage Børnesocialrådgivningen og aftale det videre forløb.

 Læs mere om vores behandlingstilbud til unge

Vi ønsker at samarbejde med jer

Unge, der har problemer med stoffer og/eller alkohol, har ofte også andre problemer, der typisk kræver en helhedsorienteret indsats.

Ungerådgivningen ønsker et tværfagligt samarbejde med alle relevante faggrupper i forhold til opsporing af unge, der har problemer med rusmidler, og iværksættelse af en helhedsorienteret indsats.

I Ungerådgivningen vægtes tværfaglige samarbejdsmøder højt. Hvis der ikke allerede eksisterer et samarbejdsforum med og for den enkelte unge, vil Ungerådgivningen tage initiativ til, at relevante samarbejdspartnere - ud fra den unges ønske - mødes, efter den unge er opstartet i behandling. 

Er den unge under 18 år, er det Skanderborg Kommunes Børnesocialrådgivning, der varetager og indkalder til samarbejdsmøder.

Vores ungesyn og tilgang til de unge

Mange unge bruger rusmidler til fester og eksperimenterer i forskellig grad med rusmidler i ungdomsårene. For nogle bliver det aldrig et problem. For andre kan forbruget udvikle sig og give store problemer i hverdagen.

I vores tilgang til de unge har vi fokus på: 

  • At de unge først og fremmest er unge - med alt hvad det indebærer af udvikling og uddannelsesforløb, frigørelsesprocesser og identitetsdannelse, ungdomsliv med fester og gang i den samt overgang til voksentilværelse.
  • At de unges motivation kan være svingende - at de unge ofte er ambivalente, fordi der med rusmidlerne også følger venner, social kapital m.m.
  • At rusmidlerne giver mening for den unge - også selv om det har negativ indflydelse på den unge i mange sammenhænge.
  • At et problematisk brug af rusmidler er et symptom på den unges øvrige udfordringer og ressourcer.

Dette betyder også, at samtaler med den unge typisk vil tage afsæt i, hvordan den unge har det, hvad der optager ham/hende, hvilke ressourcer og udfordringer han/hun har osv.

En samtale vil ikke nødvendigvis begynde med den unges brug af rusmidler.

Vi har også tilbud til jer

Ungerådgivningen i Skanderborg Rusmiddelcenter har også tilbud til samarbejdspartnere og andre interesserede.

Ungerådgivningen tilbyder bl.a.:

  • Oplæg om Ungerådgivningens tilbud - og hvordan man kan spotte unge, der måske har et problem med rusmidler
  • Sparring i forhold til enkeltsager - vi kan fx hjælpe med afklare, om der er et rusmiddelproblem hos unge 
  • Deltagelse i møder med unge, hvor der er viden om eller formodning om, at der er et rusmiddelproblem

Er du interesseret i at vide mere om, hvad vi kan tilbyde og hvordan vi kan samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os eller Skanderborg Rusmiddelcenters afdelingsleder Charlotte Nielsen på mail eller telefon 87 94 75 80.

Kontakt os

person-4

MartinRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 66

person-4

JohanneRusmiddelbehandler

Mobil 23 32 66 69

person-4

MarieRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 46

Find mere information her