Hjælp til forældre

Er du forælder til en ung, der har et problematisk forbrug eller et misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer?

Er du i tvivl om, hvorvidt du har grund til bekymring, og mangler du forslag til, hvad du kan gøre?

Det og meget mere kan du finde information om her på siden.

At være forældre til ung med et misbrug af stoffer og alkohol kan betyde: 

 • Sorg, angst og bekymring for at miste sit barn
 • Vrede, afmagt og konflikter i familien
 • Helbredsmæssige problemer 
 • Arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer
 • Social fordømmelse og skam
 • Isolation fra familie og venner

Ring til os og få hjælp i dag

Find vores kontaktoplysninger her

Vi taler hver uge med forældre, der har en bekymring eller som har brug for at vende, hvordan de kan tage fat på snakken med den unge. Vi kan hjælpe med konkrete forslag eller råd - og vi kan også tale med den unge uden eller sammen med forældrene.

— Martin, behandler i Ungerådgivningen

Vores ungesyn og tilgang til de unge

Mange unge bruger rusmidler til fester og eksperimenterer i forskellig grad med rusmidler i ungdomsårene. For nogle bliver det aldrig et problem. For andre kan forbruget udvikle sig og give store problemer i hverdagen.

I vores tilgang til de unge har vi fokus på: 

 • At de unge først og fremmest er unge - med alt hvad det indebærer af udvikling og uddannelsesforløb, frigørelsesprocesser og identitetsdannelse, ungdomsliv med fester og gang i den samt overgang til voksentilværelse.
 • At de unges motivation kan være svingende - at de unge ofte er ambivalente, fordi der med rusmidlerne også følger venner, social kapital m.m.
 • At rusmidlerne giver mening for den unge - også selv om det har negativ indflydelse på den unge i mange sammenhænge.
 • At et problematisk brug af rusmidler er et symptom på den unges øvrige udfordringer og ressourcer.

Dette betyder også, at samtaler med den unge typisk vil tage afsæt i, hvordan den unge har det, hvad der optager ham/hende, hvilke ressourcer og udfordringer han/hun har osv.

En samtale vil ikke nødvendigvis begynde med den unges brug af rusmidler.

 

Vi inddrager jer forældre

Når man - som vi - arbejder helhedsorienteret omkring den unges liv, betyder det også, at vi sætter fokus på de relationer, den unge indgår i. Og forholdet til forældrene er for langt de fleste unge en helt central relation i deres liv.

Derfor inddrager vi jer forældre, når de unge er under 18 år, og for de unge over 18 år opfordrer vi den unge til at inddrage jer.

Det sker ud fra et ønske om at hjælpe jer forældre, så I bedst muligt kan støtte den unge i at udvikle et meningsfyldt liv uden problematisk forbrug af rusmidler. 

Vores tilbud omfatter: 

 • Rådgivning til forældre
 • Familiesamtaler hvor både den unge og forældre er til stede

Vi hjælper dialogen på vej

Forældre vil som udgangspunkt deres børn det bedste men er tit pressede af situationen. De har ofte prøvet mange forskellige ting i forsøget på at hjælpe den unge. Mange er usikre på deres egen forældrerolle og oplever det som en personlig fiasko, at den unge har fået et problematisk brug af rusmidler.

En del unge oplever i mange situationer, at de ikke kan leve op til forældrenes forventninger, og at de svigter familien. De er bange for at gøre forældrene kede af det, og de er bekymrede for forældrenes reaktion og for konsekvenserne af at fortælle, hvordan det i virkeligheden står til. 

Vi er behandlere i Ungerådgivningen - kontakt os direkte:

person-4

JohanneRusmiddelbehandler

Mobil 23 32 66 69

person-4

MarieRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 46

person-4

MartinRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 66


Find mere information her