Pårørende - tæt på én, der drikker meget, ryger hash eller tager stoffer

Det kan være svært at være tæt på én, der drikker for meget eller bruger stoffer. Som pårørende kan man opleve stærke følelser som vrede, angst, afmagt, skam og bekymring, der kan være svære at håndtere. Følelser som både kan være rettet mod den, der har rusmiddelproblemet, og en selv. 

Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne, og pårørende kan have brug for rådgivning eller støtte.

Vi har flere tilbud til pårørende:

 • Gratis, individuelle rådgivningssamtaler med en erfaren behandler - også selv om din nærmeste ikke er i behandling
 • Individuelle samtaler med en behandler, mens din nærmeste er indskrevet i behandling
 • Par- og familiesamtaler med en behandler 
 • Pårørendegruppe som ledes af en erfaren behandler og gruppeleder
 • Familieorienteret rusmiddelbehandling - vi har både fokus på, at alkohol- og stofproblemet bliver løst, og at relationerne i familien bliver bedre
 • BRUS - samtaletilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Det første vigtige skridt som pårørende er at få talt med nogen, der kender til rusmiddelproblemer - så du ikke står alene med problemet.

 Er du pårørende til en ung med et problematisk forbrug af hash, alkohol eller stoffer? Læs her om vores målrettede tilbud i Ungerådgivningen

Mange af os er pårørende

Pårørende er ikke kun familiemedlemmer. Du er pårørende, hvis du er partner, kæreste, barn, forældre, ven, kollega, arbejdsgiver eller på anden måde har en relation til en person med et problematisk forbrug eller misbrug af alkohol, hash eller stoffer.

Det er veldokumenteret, at mange danskere oplever at være tæt på mennesker, der har et problematisk rusmiddelforbrug eller misbrug.

Fx viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at over halvdelen af den voksne befolkning i Danmark kender nogen, som har haft et alkoholmisbrug, eller som har drukket for meget af og til, inden for de seneste 12 måneder. Læs undersøgelsen om danskernes alkoholvaner hos Statens Institut for Folkesundhed.  

Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000 børn vokser op i familier med alkoholproblemer. Se mere på Sundhedsstyrelsens temaside om alkohol og pårørende

Kontakt os allerede i dag på 87 94 75 80 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe

Du kan også bestille en opringning, så ringer vi til dig.

"Vi er godt på vej, og vi har fået det væsentligt bedre sammen"

Annas mand har haft et alkoholproblem i mange år, og det fik hende til at kontakte vores pårørendetilbud. Her fik Anna redskaber til at tackle situationer - og indsigt i, hvordan hun passer på sig selv. 

Undervejs har Annas mand besluttet sig for at få behandling hos os - og er godt i gang med at ændre sit forbrug.

Anna opfordrer andre pårørende til at række ud efter hjælp, ligesom hun gjorde:

"Du får så meget ud af at få nogle professionelle til at vejlede og guide dig. Jeg ville ønske, at jeg havde søgt hjælp for mange år siden”. 

Læs Annas historie

Hvad er misbrug?

Når mennesker, medier, politikere og eksperter taler om rusmidler og misbrug, er der ofte mange forskellige begreber og definitioner på spil. 
I Skanderborg Rusmiddelcenter har vi primært en social forståelse af misbrug. Det vil sige, at rusmidler udgør et problem, når:

Det kan også siges på denne måde:

Hvis en, du er tæt på, drikker alkohol eller tager stoffer på en måde, som skaber problemer eller gør dig ked af det, så har han eller hun et rusmiddelproblem. Og hvis han eller eller hun ikke selv kan nedsætte sit forbrug af alkohol eller stoffer, så har han eller hun brug for hjælp. 

Derudover arbejder vi med begreber som storforbrug, skadeligt forbrug og afhængighed ud fra Sundhedsstyrelsens og WHO's definitioner. 

Afhængighed

Et vedvarende forbrug af alkohol eller stoffer kan føre til både psykisk og fysisk afhængighed.

Symptomer på et problematisk forbrug eller afhængighed

 • Man har en stærk fysisk og psykisk trang til det rusmiddel, man bruger. Trangen er så stærk, at den vinder over både fornuft og vilje, og man kan ikke styre eller stoppe indtaget. Også selvom man har erkendt, at det skader.    
 • Man får abstinenser, hvis man ikke får rusmidlet.
 • Man er nødt til at drikke mere og mere alkohol eller indtage mere og mere af det stof, man tager, for at få den samme effekt som tidligere.  
 • Man ændrer adfærd og får måske nye venner, nye vaner eller en ny personlighed. Og man undgår situationer, hvor man ikke kan få det, man er afhængig af .
 • Forbruget fører til problemer derhjemme, på arbejdet eller med vennerne. 

Se også tegn og symptomer på et alkoholproblem.

Læs om stoffer og deres virkning

Det er aldrig de pårørendes skyld eller ansvar - men som pårørende kan du spille en rolle i at hjælpe til med, at den, der drikker for meget eller tager stoffer, kommer i behandling.

— Skanderborg Rusmiddelcenter

Hvad kan jeg gøre?

Som pårørende vil man oftest gøre alt for at få personen til at holde op med at drikke eller indtage stoffer.

Desværre findes der ikke nogen opskrift eller mirakelkur, du kan trække på som pårørende. Og hvad der virker rigtigt for den ene, kan føles forkert for den anden.

Det bedste, du kan gøre, er at støtte og opfordre personen, der har problemer med rusmidler, til at søge rådgivning hos professionelle som fx Skanderborg Rusmiddelcenter.

Ofte kan det også være en hjælp for dig, hvis du selv søger professionel hjælp. Du er velkommen til at kontakte Skanderborg Rusmiddelcenter.

Vi kan være med til at vurdere alvoren af dine bekymringer og rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre.

Gode råd

Vi har her samlet nogle gode råd, som måske også kan være en hjælp for dig.

 • Søg viden om forbrug og afhængighed af rusmidler
 • Vær loyal mod dine grænser
 • Tag ansvar for dit eget liv
 • Beskyt dine børn
 • Vær ikke fordømmende
 • Brug ord som vaner og forbrug - ikke misbrug og alkoholiker/narkoman
 • Sæt ord på dine tanker og følelser - snak med andre
 • Søg professionel hjælp selv​

Guide til pårørende

Alkohol & Samfund har skrevet en guide til pårørende, der er tæt på én med et alkoholproblem. Guiden formidler viden, inspiration og konkrete råd. 

 Hent guiden til pårørende på Alkohol & Samfunds hjemmeside (pdf-fil)

KABS Videnscenter har udgivet håndbogen "Fra pårørende til pårørende", som henvender sig til pårørende til stofbrugere. Håndbogen er skrevet af Anja Engmann, der er pårørenderådgiver og selv har været pårørende til en stofbruger.

 Hent håndbogen "Fra pårørende til pårørende" på KABS hjemmeside (pdf-fil)

Pårørendegruppe - mød andre i samme situation

Det kan være en hjælp at møde andre, der er i samme situation, og samtidig få faglig viden og rådgivning om, hvad afhængighed er, og hvordan du kan passe på dig selv som pårørende.

Vi afholder jævnligt pårørendegrupper, som er et tilbud til dig, der bor i Skanderborg Kommune og er nærtstående til en person med et overforbrug af alkohol eller stoffer. Det er ikke et krav, at personen er i behandling i Skanderborg Rusmiddelcenter.

Det er gratis at deltage i pårørendegruppen, som ledes af en erfaren rusmiddelbehandler. Du har mulighed for at være anonym. 

Formålet med pårørendegruppen er at hjælpe med at forstå egne behov og respektere egne grænser. Sammen sætter vi fokus på, hvordan man som pårørende bliver viklet ind i afhængigheden, og hvad der skal til for at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Målet er, at du som pårørende bliver bedre til at passe på dig selv.

Gruppeforløbet strækker sig over syv sessioner og foregår hver anden uge fra 16.30-19.00 i Skanderborg Rusmiddelcenter. Der serveres et stykke brød samt kaffe og te ved hver mødegang. 

Pårørendegrupper starter op, når der er tilstrækkeligt mange tilmeldinger. Ring til os på 87 94 75 80 og hør, hvornår næste gruppeforløb starter.

 Hvad har deltagerne i et af gruppeforløbene fået ud af deltage? Læs nogle af deres udsagn her

Til dig, der er pårørende til en ung mellem 13 og 29 år med rusmiddelproblemer


Ungerådgivningen er bl.a. specialiseret i at rådgive og vejlede forældre, søskende og andre nærtstående til en ung, der har et bekymrende forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har grund til bekymring for en ung, og mangler du forslag til, hvad du kan gøre?

Læs mere om vores tilbud til unge og deres pårørende 

Er du vokset op i en familie med rusmiddelproblemer?


BRUS er et tilbud til dig, der er vokset op i en familie, hvor der er eller har været problemer med alkohol og stoffer.

BRUS tilbyder hjælp til børn og unge, der er op til 24 år.

Læs mere om BRUS-tilbud