Privatlivspolitik - håndtering af dine persondata

Her på siden finder du overordnet information om, hvordan vi behandler personoplysninger i Skanderborg Rusmiddelcenter, herunder hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til de oplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål om privatlivspolitikken, så kan du henvende dig til os i Skanderborg Rusmiddelcenter.

Formålet med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kontakte dig, hvis du har anmodet os om det. Derudover behandler vi yderligere personoplysninger, hvis du starter i et behandlingsforløb hos os eller er pårørende til én i forløb.

Du har ret til at få alkoholbehandling anonymt, og i så fald behandler vi ikke personoplysninger.

Behandling af personoplysninger:

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger om dig

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Skanderborg Rusmiddelcenter med anmodning om indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Derudover kan du kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Samtykke 

Hvis du har givet samtykke til Skanderborg Rusmiddelcenter i relation til behandling af dine oplysninger, har du altid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvis tilbage. Tilbagetrækning af samtykke har først virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager din anmodning om det, og har altså ikke tilbagevirkende kraft.

Du kan se dine øvrige rettigheder i Skanderborg Kommunes privatlivspolitik:

Her finder du Skanderborg Kommunes privatlivspolitik 

Du skal henvende dig til Skanderborg Rusmiddelcenter, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. 

Dataansvarlig myndighed

Den dataansvarlige myndighed er Skanderborg Kommune. Du kan læse mere om Skanderborg Kommunes behandling af personoplysninger i kommunens privatlivspolitik og finde kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver på kommunens hjemmeside.

Her finder du Skanderborg Kommunes privatlivspolitik og databeskyttelsesrådgiver 

Du har mulighed for at klage over Skanderborg Kommunens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder tilsynets klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside.