Tegn: Hvornår har man et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler?

Man har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, hvis det medfører sociale, psykiske eller fysiske problemer eller skader. 

Det er altså konsekvenserne ved at bruge rusmidlet og ikke så meget mængden, der afgør, om man har et problematisk forbrug - fx at man har svært ved at passe sin uddannelse, holde fast i sit job, har det svært psykisk, eller ofte kommer på kant med familie eller venner. 

Det er også et tegn på et problematisk forbrug, når rusmidlerne bliver mere og mere styrende i ens liv. 

Niveauer

Generelt skelner man mellem forskellige niveauer for, hvordan man bruger og misbruger rusmidler:

  • Eksperimenterende brug - hvor man afprøver grænser og gør sig nogle erfaringer.
  • Problematisk brug - hvor man bruger mere, og det begynder at gå ud over ens hverdag og/eller kontakten til familie og venner
  • Misbrug - hvor rusmidlerne fylder, og det går ud over ens hverdag og/eller de sociale relationer.
  • Afhængighed - hvor man oplever en stærk trang til at indtage stoffet for at opnå tilfredsstillelse eller for at undgå ubehag. Ofte dominerer stoffer eller alkohol ens adfærd, dvs. det fylder i tanker og handlinger.

Grænserne imellem niveauerne er ikke nødvendigvis helt skarpe - og der er heller ikke automatisk tale om en lineær proces, så man går fra eksperimenterende brug til problematisk brug og videre til misbrug. Det kan godt svinge frem og tilbage.

I Ungerådgivningen er vi uddannede i at hjælpe unge, der ønsker at ændre på deres rusmiddelvaner - uanset om man har et stort eller et lille forbrug af rusmidler.

— Marie og Martin, behandlere i Ungerådgivningen

Hvornår er man afhængig af alkohol eller stoffer?

Afhængighed er både en psykisk og fysisk tilstand. Når man er afhængig af alkohol, hash eller stoffer, medfører det typisk, at man ændrer adfærd, at ens tanker og opmærksomhed retter sig mod stoffet, og at man har en stærk trang til få rusmidlet.

Generelt kan man tale om fysisk, psykisk og/eller social afhængighed af alkohol, hash eller andre stoffer:

Fysisk afhængighed

Kroppen er tilvænnet stoffet, og man bliver derfor "syg" (får abstinenser), hvis rusmidlet ikke indtages jævnligt. Det kan fx være kvalme, diarré, rysten, hovedpine og feber. Man skal have mere og mere af rusmidlet for at opnå samme virkning eller undgå abstinenserne.

Psykisk afhængighed

Man kan lide rusmidlets virkning - man har "trangen" og hungrer efter virkningen. Det minder om at være sliksyg eller have lysten til at ryge. Det er blevet en vane. Man kan også blive rastløs, irritabel og få søvnbesvær, hvis man ikke får rusmidlet.

Social afhængighed

Man taler om social afhængighed, hvis rusmidlerne fylder og måske er blevet hovedformålet med at være sammen i vennekredsen. Det kan være utroligt svært at sige fra, da det kan betyde tab af venner. Vennekredsen kan have et særligt fællesskab, der er centreret omkring rusmidler, som viser sig i form af fx loyalitet, dækken over hinanden og kriminelle aktiviteter. 

Kilde: Socialstyrelsen 2021

 Læs også: Hvorfor tager unge stoffer?

WHO's 6 symptomer på afhængighed

Verdenssundhedsorganisationen WHO har defineret afhængighed af rusmidler sådan, at en person er afhængig af rusmidler, hvis mindst 3 ud af nedenstående 6 symptomer er til stede:

1. Meget stærk trang til at indtage stoffet

2. Vanskeligheder med at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen

3. Fysisk eller psykisk ubehag (abstinenssymptomer), når man ikke får rusmidlet, eller man indtager rusmidlet for at undgå abstinenser

4. Udvikling af tolerance, det vil sige at der skal mere af rusmidlet til for at opnå den samme virkning eller effekt

5. Rusmidlet har en dominerende rolle i personens liv i forhold til prioritering og tidsforbrug

6. Man bliver ved at indtage rusmidlet, selv om man har erkendt, at det skader én

Har du spørgsmål om dit rusmiddelforbrug - eller hos én, du kender?

Så kontakt os i Ungerådgivningen og få en uformel snak
person-4

MartinRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 66

person-4

JohanneRusmiddelbehandler

Mobil 23 32 66 69

person-4

MarieRusmiddelbehandler

Mobil 20 59 84 46