Er du forælder i en familie med rusmiddelproblemer?

Det kan være svært at være den forælder, man gerne vil være, når en voksen i familien drikker eller har problemer med stoffer.

Det kan også være tilfældet, hvis det er en bror eller søster, der har et problem med rusmidler.

Det ved vi meget om i BRUS. Derfor vil vi gerne tale med dig og dit barn - eller den unge - om, hvilken forskel vi kan gøre for jer.

Målgruppen for BRUS er børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i - eller er opvokset i - familier, hvor alkohol eller stoffer fylder hos voksne, søskende eller andre nære familiemedlemmer.

Hvad sker der i BRUS?

Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler med Helena, der er behandler i BRUS. I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger jeres familie, og hvordan vi bedst kan hjælpe jer og jeres barn/ung.

Efter samtalen beslutter vi sammen, hvad der videre skal ske - og om et forløb i BRUS er det rette tilbud. Den første samtale er helt uforpligtende for dig/jer.

I BRUS kan børn og unge komme trygt i individuelle forløb hos Helena, ligesom vi også tilbyder samtaler til hele familien. Samtalerne foregår i vores familievenlige lokaler i Skanderborg Rusmiddelcenter eller i andre lokaler i kommunen.

Vi holder løbende øje med, om der er mulighed for at lave små grupper med 3-4 deltagere. I gruppen fokuserer vi på:

 • hvordan det er for andre at have en forælder, som har problemer med alkohol og/eller stoffer.
 • vished om at andre står med samme udfordringer.
 • dele og høre meninger/holdninger samt opdage det som håndteres ens eller forskelligt

I BRUS har vi derudover også sms-rådgivning og brevkasse, hvor unge kan få hjælp anonymt. Gå til sms-rådgivning og brevkasse i BRUS.

Få hjælp til at sætte ord på

Selvom man gør sit bedste, kommer rusmidlerne næsten altid til at stå i vejen for gode relationer mellem børn og voksne.

Børn og unge, der vokser op under disse betingelser, kan have brug for at tale med andre om, hvordan det er i familien, og hvordan de har det. 

Familien kan samtidig have brug for hjælp til at tale sammen om, hvordan familien fungerer, og hvorfor det er så svært at slippe ud af et rusmiddelproblem, selvom det er det, alle i familien ønsker allermest.

Skanderborg Rusmiddelcenter er en del af BRUS sammen med flere andre kommuner. BRUS er et gratis samtaletilbud forankret i de kommunale rusmiddelcentre, hvor vi har stor viden om rusmiddelproblemer, og hvad de gør ved en familie.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og høre mere om tilbuddet.

Vidste du, at

I Danmark vokser 122.000 børn og unge under 18 år op med en far eller mor, der drikker for meget. 

Det skønnes, at der i hver skoleklasse gennemsnitligt sidder to børn, der vokser op i en familie, hvor der er rusmiddelproblemer. 

Alligevel går mange børn og unge alene med det, fordi de ikke har lyst til, at andre skal vide noget om deres situation.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Rusmiddelproblemer påvirker børnene

Børn reagerer meget forskelligt på et problem med alkohol eller stoffer i familien. Men man ved i dag, at et rusmiddelproblem kan belaste børnene. Nogle børn ser velfungerende ud, selvom de har det svært. Andre børn viser det.

Børnene kan reagere med et eller flere af følgende signaler: 

 • er plaget af skyld eller skamfølelser
 • taler ikke med andre om deres problemer
 • isolerer sig
 • føler sig ensomme
 • påtager sig en forældrerolle
 • har ikke lyst til at invitere kammerater med hjem
 • har svært ved at koncentrere sig
 • har søvnproblemer eller mareridt
 • kommer måske let i konflikt med andre
 • oplever angst
 • har ondt i hovedet eller i maven

Behandling i BRUS virker

Det har god effekt på børn og unge, at de taler med professionelle voksne om det, de oplever derhjemme, og de tanker eller følelser, som fylder hos dem. 

En evaluering af BRUS peger på, at samtalerne virker. Tallene viser, at børnene og de unge trives bedre efter et forløb i BRUS, og at de ikke længere er så belastede i forhold til negative tanker, ensomhedsfølelse og fysiske problemer. Mange bliver også bedre i stand til at passe deres skole, uddannelse eller arbejde. 

Indtil nu har flere end 200 børn og unge i Skanderborg fået hjælp i BRUS-Skanderborg, og de er kommet godt videre.

Mange forældre tænker, at de hjælper eller beskytter deres barn bedst ved ikke at tale om det rusmiddelproblem, der er på spil i familien. Men det får ofte den konsekvens, at barnet vender det indad mod sig selv, påtager sig skylden og får opfattelsen af, at det han eller hun sanser, oplever eller fornemmer er forkert. Ved i stedet at tale åbent om problemerne kan man som forældre styrke barnet i troen på, at barnet ikke er forkert - og at det er de voksnes ansvar at tage hånd om problemerne i familien.

— Helena, behandler i BRUS-Skanderborg

Hvad er BRUS?

Projekt BRUS er et unikt samarbejde mellem rusmiddelcentrene i 11 midtjyske kommuner. I Skanderborg kalder vi også tilbuddet for BRUS-Skanderborg.

Det er muligt at få samtaler i de andre afdelinger, hvis man foretrækker det. I alle afdelinger kender vi til de måder, som rusmidler påvirker familier, og vi ved hvor store konsekvenserne det kan have at vokse op i et hjem med alkohol og stoffer.

Projekt BRUS har en hjemmeside, der bl.a. henvender sig til forældre. Gå til Projekt BRUS´ hjemmeside

 

I BRUS arbejder vi ud fra 4 grundprincipper:


Tidlig opsporing

Forskning peger på, at en tidlig opsporing og indsats er afgørende for at sikre barnet en god udvikling. Derfor arbejder vi på at nå børn og unge i målgruppen så tidligt som muligt i barnets liv.

Inddragelse af familien

Vi vægter inddragelse af familien og barnets/den unges primære voksne højt, da både forskning og vores egne erfaringer peger på, at det giver det bedste behandlingsresultat at arbejde med hele det system, som barnet eller den unge er en del af.

Motivering til behandling

Det er vigtigt at motivere den voksne i barnets liv, der har et problematisk rusmiddelforbrug til at tage imod behandling. På den måde arbejder vi ikke alene med at styrke barnets mestringsevne i forhold til de vilkår, han eller hun vokser op i, men også med at ændre på de grundlæggende udfordringer i familien.

Perspektiv på barnet

Vi anskuer barnet/den unge som på én gang kompetent, reflekterende og robust aktør i eget og andres liv – og samtidig som inkompetent, ubevidst og sårbar over for andres handlinger, fortolkninger og beslutninger. Denne forståelsesramme er i overensstemmelse med den nyere udviklingspsykologi, og danner grundlag for samtlige ydelser og aktiviteter i projektet.

Kontakt Helena fra BRUS-Skanderborg på 40 22 68 12 og få en uforpligtende snak

Se vores åbningstider her