Til dig, der er fagperson

Børn og unge kan henvende sig direkte til BRUS-Skanderborg, og det kræver ingen henvisning.

Målgruppen for BRUS er børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i - eller er opvokset i - familier, hvor alkohol eller stoffer fylder hos voksne, søskende eller andre nære familiemedlemmer.

Som fagpersoner er I meget velkomne til at hjælpe børn og unge med at få kontakt til os - og i øvrigt formidle kendskab til tilbuddet.

Vi tilbyder også faglig rådgivning til dig, hvis du er i tvivl, om BRUS er det rette tilbud til barnet eller den unge.

Og hvis I kunne tænke jer at høre mere om opsporing af børn i familier med rusmiddelproblemer eller om BRUS, så kontakt Helena i BRUS-Skanderborg. Vi kommer gerne ud og deltager på fx et personalemøde.

Ring til BRUS i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe. Ring på 40 22 68 12

Se også vores kontaktoplysninger og åbningstider her

Hvad sker der i BRUS?

Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler med Helena, der er behandler i BRUS. I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger familien, og hvordan vi bedst kan hjælpe.

Efter samtalen beslutter vi sammen med forældrene, hvad der videre skal ske - og om et forløb i BRUS er det rette tilbud. Den første samtale er helt uforpligtende. 

I BRUS kan børn og unge komme trygt i individuelle forløb og gruppeforløb, ligesom vi tilbyder samtaler til hele familien. Vi har også chat og brevkasse, hvor unge kan få hjælp anonymt.

Samtaler foregår i vores familievenlige lokaler i Skanderborg Rusmiddelcenter eller i andre lokaler i kommunen.

 

BRUS er et bredt samarbejde

Projekt BRUS er et unikt samarbejde mellem rusmiddelcentrene i 11 midtjyske kommuner. I Skanderborg kalder vi også tilbuddet for BRUS-Skanderborg.

Det er muligt at få samtaler i de andre afdelinger, hvis man foretrækker det. I alle afdelinger kender vi til de måder, som rusmidler påvirker familier, og vi ved hvor store konsekvenserne det kan have at vokse op i et hjem med alkohol og stoffer.

Projekt BRUS har en hjemmeside, der bl.a. henvender sig til fagpersoner. Gå til Projekt BRUS-hjemmeside

 

I BRUS arbejder vi ud fra 4 grundprincipper:


Tidlig opsporing

Forskning peger på, at en tidlig opsporing og indsats er afgørende for at sikre barnet en god udvikling. Derfor arbejder vi på at nå børn og unge i målgruppen så tidligt som muligt i barnets liv.

Inddragelse af familien

Vi vægter inddragelse af familien og barnets/den unges primære voksne højt, da både forskning og vores egne erfaringer peger på, at det giver det bedste behandlingsresultat at arbejde med hele det system, som barnet eller den unge er en del af.

Motivering til behandling

Det er vigtigt at motivere den voksne i barnets liv, der har et problematisk rusmiddelforbrug til at tage imod behandling. På den måde arbejder vi ikke alene med at styrke barnets mestringsevne i forhold til de vilkår, han eller hun vokser op i, men også med at ændre på de grundlæggende udfordringer i familien.

Perspektiv på barnet

Vi anskuer barnet/den unge som på én gang kompetent, reflekterende og robust aktør i eget og andres liv – og samtidig som inkompetent, ubevidst og sårbar over for andres handlinger, fortolkninger og beslutninger. Denne forståelsesramme er i overensstemmelse med den nyere udviklingspsykologi, og danner grundlag for samtlige ydelser og aktiviteter i projektet.