”Rigtige mænd” taler ikke om deres følelser og problemer

Den fordom gør det svært for mange mænd at søge hjælp, når de oplever en livskrise som fx misbrug af alkohol eller stoffer. Hør 8 mænd fortælle, hvad de gjorde, da krisen ramte.

Hvorfor en podcast-serie om mænd og livskriser?

– Mange mænd kæmper med at erkende overfor deres nærmeste, at de er i en situation, de ikke selv kan komme ud af. Det opfattes jo ikke som særligt mandigt. Det er ikke særligt mandigt at tabe det, man har, på gulvet, siger en af mændene i et af afsnittene. 

Serien skal inspirere flere mænd til at turde tale om deres kriser, når de rammer, og søge hjælp – når det er nødvendigt – til at kunne klare de psykiske problemer, der ofte følger med.

Alkohol- eller stofproblemer rammer oftere mænd

I serien fortæller mændene om deres kampe med alkoholmisbrug, ensomhed og utroskab, sorg, savn, sygdom, hjemløshed og fødselsdepression. 

Da livskrisen rammer dem, og det liv, de kendte til, forsvinder, gør de noget, mænd sjældent gør. De taler med nogen om deres problemer, og de forsøger at skabe en ny identitet som mennesker, mænd og fædre.

De kaster dermed lys på et samfundsproblem, der rammer tusindvis af familier hvert eneste år, men som få tør åbne op og fortælle om: 

At mænd oftere rammes af alkohol- og stofmisbrugsproblemer og fylder mere i selvmords-statistikkerne, end kvinder gør, og at mænd generelt set er dårligere til at tale om deres problemer, før det er for sent.

Dulmer stress med alkohol:
I seriens første afsnit medvirker Ivan Jørgensen. Han arbejder som økonomichef og dulmer den daglige stress med alkohol. I løbet af nogle år udvikler alkoholforbruget sig til et misbrug, og efter flere mislykkede afvænningsforsøg mister Ivan Jørgensen sit ægteskab og flytter ind i en etværelses lejlighed uden kontakt til sine børn i seks år.

Skal nedbryde fordomme

Podcastserien, der har titlen "Kriser", er lavet af journalist Henning Due. Han fortæller:

- Podcasten er et videns- og formidlingsprojekt, der har til formål at nedbryde sejlivede fordomme blandt mænd om, at ”rigtige mænd” ikke taler om deres følelser og problemer. Fordommene gør det svært for mange mænd at søge hjælp hos venner, familie, kolleger eller deres partner, når de oplever en livskrise. Podcasten skal hjælpe mænd til at søge støtte og tale om deres problemer, så de ikke udvikler sig til behandlingskrævende psykiske lidelser.

 Gå til podcastserien "Kriser - mænd der fortæller"