Behandlingsmetoder

I Skanderborg Rusmiddelcenter arbejder vi med alkoholforbrug og afhængighed ud fra den tankegang, at det er individuelt, hvad der skal til for at skabe forandring.

Selvom det er individuelt, hvad der skal til, er alkoholproblemer ikke et privat anliggende. Det påvirker også de pårørende. Derfor arbejder vi ud fra en relationsorienteret tilgang. Det vil sige, at vores fokus er på, hvilke konsekvenser dit forbrug af alkohol har for dine nære pårørende.

Som behandlingsmetoder anvender vi motiverende samtaler (MI), kognitiv misbrugsbehandling og familieorienteret rusmiddelbehandling. Du kan læse mere om metoderne under fanerne til venstre.