januar 2021

Ny metode skal hjælpe unge

MOVE-metoden, som har vist bemærkelsesværdige resultater i misbrugsbehandlingen landet over, skal hjælpe unge til en hverdag uden rusmidler. MOVE tilbydes i Ungerådgivningen fra 1. januar 2021.

PRESSEMEDDELELSE FRA SKANDERBORG KOMMUNE:


Skanderborg Kommune går fremover utraditionelt til værks for at hjælpe unge ud af stofmisbrug. MOVE-metoden, som har vist bemærkelsesværdige resultater i misbrugsbehandlingen landet over, skal hjælpe unge til en hverdag uden rusmidler. Midlet er intensive og strukturerede samtaleforløb, og så skal gavekort være med til at holde de unge på sporet.

Fra 1. januar kan 15-29-årige med et stofmisbrug komme i en ny type samtaleforløb hos Skanderborg Rusmiddelcenter.

Forløbet er intensivt med 12 samtaler på 12 uger. Som en del af redskaberne er kognitiv adfærdsterapi og systematisk opfølgning.

Samtidig skal mindre gavekort på 200 kr. til Cityforeningen være med til at motivere de unge til at dukke op til samtalerne. De unge får et gavekort ved hvert andet fremmøde i Skanderborg Rusmiddelcenter.

Det utraditionelle tiltag er en del af den såkaldte MOVE-metode, som Skanderborg Kommune indfører i rusmiddelbehandling fra nytår. Det har Byrådet netop besluttet.

- Vi vil gerne gøre en særlig indsats på området, fordi rusmiddelproblemer kan være særdeles ødelæggende for familie-, uddannelses- og ungdomsliv. MOVE er udviklet af dygtige forskere på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og de første erfaringer med metoden fra andre kommuner ser meget lovende ud. Det glæder mig, at Byrådet endnu engang bakker op om rusmiddelcentrets og Socialudvalgets arbejde med at mindske misbrugsproblemer, siger Anders Rosenstand Laugesen, formand for Socialudvalget i Skanderborg Kommune.

Tilgangen gør en forskel
MOVE er et intensivt og struktureret forløb, og et af de mere opsigtsvækkende redskaber er brugen af gavekort som gulerod.

- Unge med stofmisbrug kan være svære at nå i det traditionelle, kommunale system. Gavekortet kan motivere flere unge til at tage det første svære skridt og henvende sig til os og få hjælp til en bedre fremtid. MOVE-projektet har vist sig at gøre en forskel i forhold til at rekruttere og fastholde de unge i rusmiddelbehandling, siger Charlotte Korsgaard Nielsen, leder af Skanderborg Rusmiddelcenter.

Hun forklarer, at gavekortet bygger på en tillidsbaseret tilgang, hvor de unge selv er med til at tage ansvar for behandlingen.

- Vi kommer til at bruge gavekortet som et pædagogisk redskab og snakke med de unge om, hvad de vil bruge pengene til. Enkelte vil måske misbruge tilliden, men erfaringerne er, at langt de fleste bruger gavekortet fornuftigt, f.eks. på at invitere en ven i biografen, på at give en gave til sin mor eller til at købe tegnegrej, siger Charlotte Korsgaard Nielsen.

Flere bliver stoffri
Metoden er blevet afprøvet i ni kommuner i løbet af de seneste fire år, og resultaterne har været bemærkelsesværdige.

50 procent af deltagerne i forløbet var stoffri efter ni måneder. Ved traditionelle forløb er succesraten kun 33 procent.

Tallene viser også, at MOVE virker bedre over for unge, som både kæmper med en psykiatrisk diagnose og et stofmisbrug.

Derudover falder kriminaliteten hos deltagerne fra 20 procent til 6 procent, mens der kun sker et begrænset fald i den registrerede kriminalitet efter et forløb i den traditionelle rusmiddelbehandling.

MOVE-metoden bliver også benyttet til unge med alkoholmisbrug i Skanderborg Kommune, men her kan rusmiddelcentret dog ikke tilbyde et gavekort på grund af særlige regler i lovgivningen.

Gavekortet er i første omgang til Cityforeningen i Skanderborg, men rusmiddelcentret arbejder på at brede ordningen ud til de andre cityforeninger i kommunen.