Behandlingsforløb

Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder tre forskellige behandlingsforløb, som primært består af individuelle samtaler. Inddragelse af familie og pårørende vægtes højt i alle forløb.

I Skanderborg Rusmiddelcenter kan du enten få et kort, langt eller stabiliserende behandlingsforløb. Selve forløbet tilrettelægger vi i samarbejde med dig, så behandlingen kommer til at passe til dig og din situation.

Et overforbrug af euforiserende stoffer vil i de fleste tilfælde påvirke de pårørende. Derfor vurderer vi løbende, hvordan dine pårørende kan inddrages i forløbet, og vi vil altid have øget opmærksomhed på børns trivsel undervejs i forløbet.

Din behandling starter op senest 14 dage efter, at du har anmodet om at komme i behandling. Alle behandlingsforløb og -tilbud er gratis.

Værd at vide

Det er ikke et krav, at du skal være afholdende under behandlingen.

Vi anbefaler dog oftest en afholdende periode, hvis der er tale om en afhængighedstilstand.