BRUS - Til børn & unge

Børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddel-problemer, kan have brug for hjælp og støtte. Skanderborg Rusmiddelcenter er med i projekt BRUS, hvor vi tilbyder gratis, professionelle samtaletilbud til børn og unge i alderen 0-24 år i familier med rusmiddelproblemer.

Børn og unge er forskellige og vil derfor også reagere forskelligt, når der er problemer med alkohol eller stoffer i familien.

Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge oplever at være alene med deres tanker og følelser, og at de kan få problemer på flere områder. Problemerne kan både vise sig under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Vi har særlige tilbud til børn og unge, hvor de kan få samtaler, støtte og rådgivning. Tilbuddene tilrettelægges altid i forhold til barnets/den unges alder, behov og situation. Forældrene behøver ikke at være indskrevet i rusmiddelbehandling.

Læs mere om tilbuddene i menuen til venstre.

BRUS er gratis behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer.  

Skanderborg Rusmiddelcenter er en del af BRUS sammen med 10 andre midtjyske kommuner.

Læs mere om BRUS

Mød Dorthe, der er BRUS-behandler i Skanderborg: