Til forældre

Når en af de voksne i en familie har et rusmiddelproblem, kan det være svært at være gode forældre. Selvom man gør sit bedste, kommer rusmidlerne næsten altid til at stå i vejen for gode relationer mellem børn og voksne.

Børn og unge, der vokser op under disse betingelser, kan have brug for at tale med andre om, hvordan det er i familien, og hvordan de har det. Det kan også være tilfældet, hvis det er en søster eller en bror, der har et problem med rusmidler. 

Familien kan samtidig have brug for hjælp til at tale sammen om, hvordan familien fungerer, og hvorfor det er så svært at slippe ud af et rusmiddelproblem, selvom det er det, alle i familien ønsker aller mest.

Skanderborg Rusmiddelcenter er en del af BRUS sammen med flere andre kommuner. BRUS er et gratis samtaletilbud forankret i de kommunale rusmiddelcentre, hvor vi har stor viden om rusmiddelproblemer, og hvad de gør ved en familie.

I Skanderborg foregår samtalerne i Skanderborg Rusmiddelcenter eller i andre lokaler i kommunen.  

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og høre mere om tilbuddet.

Værd at vide

Et forløb hos os starter altid med en eller flere forsamtaler med en medarbejder.
 
I forsamtalen undersøger vi, hvad der præger familien, og hvordan vi bedst kan hjælpe barnet og familien.
 
Herefter beslutter vi sammen, hvad der videre skal ske.