For fagpersoner

BRUS-Skanderborg er et tilbud til børn i alderen 0-24 år, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Et forløb starter altid med en eller flere forsamtaler med en medarbejder.

I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger familien, og hvordan vi bedst kan hjælpe. Herefter beslutter vi, hvad der er den relevante hjælp for barnet/den unge og familien.

Vi inddrager helst forældrene i et forløb, da vi har erfaring for, at det giver det bedste resultat.

Det er dog muligt at få forsamtaler uden forældrenes opbakning, og det er muligt for alle børn og unge at henvende sig anonymt.

Børn og unge kan henvende sig direkte til BRUS-Skanderborg. Som fagpersoner er I meget velkomne til at hjælpe børn og unge med at skabe kontakt til os - og i øvrigt formidle kendskab til tilbuddet.

Kontakt os

Vi kan kontaktes på alle hverdage på telefon eller mail.

Alle kan være anonyme, når de henvender sig til os, hvis de ønsker det.

Fagpersoner er også meget velkomne til at kontakte os for at få information, rådgivning eller sparring.

  • Ring på tlf. 2059 8446

  • Eller send mail til: