Vil du hjælpe os med at blive bedre?

I Skanderborg Rusmiddelcenter er vi optaget af at tilbyde god behandling og hjælpe borgere med at trives uden overforbrug af alkohol. 

Vi vil gerne være endnu bedre til vores kommunikation om centret, så flere kender vores tilbud og søger vores hjælp.

Til det har vi brug for dig.

Med netop din hjælp, input og erfaringer med Skanderborg Rusmiddelcenter kan vi blive klogere på, hvordan vi forbedrer os, og hvordan vi hjælper andre med at søge alkoholbehandling tidligere. 

Må vi låne to timer af din tid?
Derfor holder vi et uformelt møde, hvor vi gerne vil høre erfaringer fra 5-7 borgere, der er eller har været igennem alkoholbehandling i Skanderborg Rusmiddelcenter.

Mødet afholdes den 5. marts kl. 16-18 i Skanderborg Rusmiddelcenter.


Formålet med mødet er at høre dine erfaringer om, hvordan det har været at være i kontakt med os. Gruppens samlede erfaringer vil vi bruge til at justere og forbedre vores kommunikation.

Hvad vil vi gerne høre om?
Vi spørger ikke til konkrete emner fra din behandling, men vi vil gerne høre om mere generelle emner som: 

  • Hvilke overvejelser du selv gjorde dig, inden du tog kontakt til centret?
  • Hvad der gjorde, at du tog kontakt?
  • Hvad kunne have gjort, at du opsøgte alkoholbehandling tidligere?
  • Hvilken oplevelse du har haft ved at være i kontakt med Skanderborg Rusmiddelcenter?
  • Hvordan vi generelt kan forbedre vores tilbud og kommunikation?

Du skal ikke forberede noget inden fokusgruppemødet. Vi stiller spørgsmålene og sørger for, at alle bliver hørt. Vi håber, du har lyst til at bidrage med dine input og hjælpe os med at blive endnu bedre. 

Alt, hvad der bliver sagt til mødet, er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Mødet afholdes af to konsulenter fra Publico Kommunikation, der i foråret 2019 skal tilrettelægge en kampagne, der gør opmærksom på Skanderborg Rusmiddelcenter. Desuden deltager udviklingskonsulent Liselotte Lundsfryd fra Skanderborg Rusmiddelcenter i mødet. 

Vi sørger for forplejning og en lille gave som tak. 

Hvis du har lyst til at deltage eller har spørgsmål om dagen, så kontakt Liselotte Lundsfryd: Tlf.: 2036 5279 - senest den 28. februar.

 

 

 

 

Dato:
19.02.2019