Tilbud: Få gratis prævention

Nu har vi tilbud om gratis prævention til borgere, der får rådgivning eller behandling i Skanderborg Rusmiddelcenter. Tilbuddet er også for borgere, der har en partner med et rusmiddelproblem. Det nye tilbud er etableret i samarbejde med Familieambulatoriet i Region Midt.

P-stave, spiraler, p-piller og kondomer er nogle af de præventionsformer, som rusmiddelcentret kan udlevere. Det er behandleren, der udleverer præventionen, og ved behov hjælper med at kontakte egen læge eller gynækolog til det videre forløb. 

Famillieplanlægning
Familieambulatoriet i Region Midt leverer præventionen til Skanderborg Rusmiddelcenter som led i projektet "Familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen".

Formålet med projektet er at forebygge uønsket graviditet hos kvinder, der har en alkohol-/stofproblematik, og at forebygge at børn fødes med rusmiddelskader. Det er desuden formålet at tilbyde relevant støtte fra familieambulatoriet til gravide, der har et risikoforbrug af rusmidler.

Som led i projektet skal Skanderborg Rusmiddelcenter spørge til behov for prævention og til overvejelser om familieplanlægning hos kvinder og mænd, der kommer i rusmiddelcentret, og samtidig informere dem om tilbuddet.

Kontakt os og hør mere om tilbuddet: Kontaktoplysninger 

Se også pjece om projektet og præventionsformer: Familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen.

Dato:
31.01.2019