Topkarakter til Skanderborg Rusmiddelcenter

Skanderborg Rusmiddelcenter gør det rigtigt godt. Det er konklusionen i en ny rapport fra Socialtilsynet, som modbeviser regionernes påstand om, at kommunerne ikke kan ”levere varen”. Udvalgsformænd advarer mod at flytte den velfungerende indsats til regionerne.

Socialtilsyn Midt havde de gode karakterer fremme, da det foretog det årlige tilsynsbesøg på Skanderborg Rusmiddelcenter.

Rusmiddelcentrets indsats er blevet undersøgt og vurderet på en række parametre, og resultatet er iøjnefaldende. Gennemsnittet af samtlige parametre er 4,4 på en skala, hvor 5 er det maksimale og står for ”i meget høj grad opfyldt”, og 4 står for ”i høj grad opfyldt”. 

Skanderborg Rusmiddelcenter scorer 5 på de fleste områder bl.a. ”Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet”, ”Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder” og ”De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov”.

Skanderborg Rusmiddelcenter har for vane at få en god vurdering, når Socialtilsyn Midt laver den årlige undersøgelse. Den gennemsnitlige karakter var 4,2 i 2016 og 4,3 i 2017. 

- Vi har et meget kompetent rusmidddelcenter i Skanderborg Kommune, som gør en reel forskel for borgerne. Nu har vi endnu engang fået tilsynsmyndighedens ord for, at centret er en succes. Det er glædeligt i en tid, hvor regionerne har travlt med at tale den kommunale indsats ned og argumentere for, at opgaven kan løses på regionalt niveau, siger formand for socialudvalget Anders Laugesen.  

Læs resten af pressemeddelelsen fra Skanderborg Kommune om rusmiddelcentret

Dato:
16.10.2018