Nyt fra BRUS - tilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Skanderborg Rusmiddelcenter er med i projekt BRUS, hvor vi tilbyder samtaler til børn og unge i alderen 0-24 år i familier med rusmiddelproblemer.

En lang række børn og unge i Skanderborg har allerede taget tilbuddet til sig og har fået hjælp og støtte til at komme videre. 

Fremover vil samtalerne i tilbuddet blive varetaget af Mariane og Kirsten, som også er behandlere i Ungerådgivningen i Skanderborg Rusmiddelcenter. 

Kort om BRUS:
BRUS er et samtaletilbud til børn og unge op til 25 år, som har brug for at tale med professionelle voksne om det der fylder ift. rusmiddelproblemet i familien - uanset om det er mor, far, bror, søster eller et andet nært familiemedlem, der drikker for meget eller tager stoffer.

Læs mere om BRUS i Skanderborg under "Børn & unge - pårørende"

Dato:
04.06.2018