Den helhedsorienterede indsats virker

Skanderborg Rusmiddelcenter har siden 2011 arbejdet ud fra en helhedsorienteret tilgang. I praksis betyder det, at der forsøges at tage hånd om alle de problemer, som kan indvirke på et rusmiddelforbrug fra psykiatri til økonomi.

I 2012 blev 69 borgere indskrevet i behandling for alkoholproblemer i Skanderborg Rusmiddelcenter. Heraf har 66 svaret på et opfølgende spørgeskema om effekten af behandlingen. En analyse af besvarelserne viser, at borgerne efter seks måneders behandling har opnået gode resultater på en lang række områder: Alkoholforbrug, psykisk og fysisk helbred, arbejde, økonomi, familiære og sociale forhold og kriminalitet.

Alkoholforbruget reduceres kraftigt
Særligt i forhold til alkoholforbrug ses der en stor effekt af behandlingen. For eksempel halverer borgerne i undersøgelsen antallet af dage, hvor de drikker mere end fem genstande fra godt 13 dage til godt 5 dage om måneden. Ligeledes bruger de væsentligt færre penge på alkohol fra ca. 850 kr til ca. 300 kr. om måneden. Også på områderne det psykiske og fysiske helbred ses der stor effekt af behandlingen.

Kvinder og borgere over 50 opnår størst udbytte
I analysen kan man også læse, at det særligt er kvinder og borgere, der er over 50 år, som opnår størst udbytte af behandlingen. Hvad det præcist skyldes, siger analysen desværre ikke noget om. Skanderborg Rusmiddelcenter er pt. i gang med at overveje, hvordan behandlingstilbuddene kan skrues sammen, så mænd og yngre borgere også opnår et stort udbytte af behandlingen.  

Læs hele analysen her.

Dato:
21.03.2014