Borgere kommer i klemme, hvis rusmiddelbehandling flyttes til regionerne

Regeringen pønser på at flytte rusmiddelbehandlingen fra kommunerne til regionerne – på trods af, at kommunerne får flere i behandling og skaber bedre effekt, end amterne gjorde.

I Skanderborg Kommune er det lykkedes at tredoble antallet af borgere, som får hjælp til at komme ud af et misbrug. Nærheden og den sammenhængende indsats forsvinder med en flytning, advarer politikere.

Danske Regioner fremlagde sidst i marts et forslag om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne. Forslaget kommer i forlængelse af et udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor regeringen varsler, at "Misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykiske lidelser samles i regionerne".

Den melding vækker bekymring i Skanderborg Kommune. Både blandt de behandlere, som har den direkte kontakt til de sårbare borgere, og politikere.

Læs hele pressemeddelelsen fra Skanderborg Kommune

Se udspillet fra Danske Regioner om flytning af rusmiddelbehandlingen

Dato:
20.04.2018