Vi søger to nye kolleger til stof- og alkoholbehandling

SKANDERBORG RUSMIDDELCENTER søger to nye kolleger til stof- og alkoholbehandling

 Skanderborg Rusmiddelcenter søger to nye kolleger, der kan indgå i vores voksen- og familieteam. Voksen- og familieteamet har ansvaret for ambulant behandling af borgere over 30 år med stof- og alkoholproblematikker, der ønsker at opnå en forandring i deres brug af rusmidler. Teamet tilbyder såvel individuelle behandlingsforløb som forløb med hele familien – begge inden for en tidsafgrænset ramme. Indsatsen tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi samt et integreret systemisk perspektiv. Der pågår aktuelt en indsats med at udvikle og implementere familieperspektivet i behandlingen. Stillingerne er henholdsvis en varig stilling, 37 timer pr. uge samt en midlertidig stilling for perioden 1.11.2017 – 31.12.2019. Der vurderes at være god sandsynlighed for forlængelse. Begge stillinger er med tiltrædelse pr. 1.11.2017.

 Ansøgere bedes i deres ansøgning tydeligt tilkendegive, hvilke(n) stillinger(r), der søges om.

 Opgaver:

·         Tilbyde råd og vedledning til borgere med rusmiddelproblematikker og deres pårørende

·         Udføre ambulant rusmiddelbehandling med afsæt i kognitiv adfærdsterapi og med målrettet fokus på forandring

·         Arbejde med både individuelle forløb og familieorienterede forløb

·         Indgå i interne visitationsopgaver

·         Bidrage med sparring til kolleger og øvrige samarbejdspartnere

·         Bidrage til Rusmiddelcentrets fortsatte udvikling

 

Din faglige profil:

·         Relevant grunduddannelse som f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller psykolog

·         Kognitiv efteruddannelse og erfaring med kognitiv terapi

·         Erfaring med Motivational Interviewing

·         Viden om rusmidler og afhængighed

·         Gerne efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling

·         Erfaring med familie- og netværksinddragende behandling

·         Lyst til at udvikle i en travl hverdag

 

Din personlige profil:

·        Gode samarbejdsevner såvel internt som på tværs af organisationen

·        Fleksibel og åben for nytænkning og udvikling

·        Lyst og evne til at arbejde med og i strukturerede indsatser

·        Positiv, engageret og motiveret, men med opmærksomhed på overinvolvering og at finde de naturlige professionelle grænser i relationen til borgerne

·        Gode sociale kompetencer

·        Loyal over for de valgte metoder

 

Du får:

·         Dygtige og engagerede kolleger

·         En arbejdsplads med ambitioner

·         Ekstern supervision

·         Kollegial sparring

 

Øvrigt om stillingen:

Skanderborg Rusmiddelcenter er et lille behandlingssted. Vi har derfor brug for en kollega, der er fleksibel i forhold til opgaveløsningen, dels i forhold til målgruppe og indsatser, dels i forhold til øvrige indsatser af mere praktisk karakter.

 Organisatorisk er Skanderborg Rusmiddelcenter placeret i Fagsekretariatet for Beskæftigelse og Sundhedsfremme med fysisk placering på Ole Lund Kirkegaards stræde 2f, 8660 Skanderborg. Se organisationsplan på www.skanderborg.dk. Du kan også læse mere om os på www.skanderborg.dk og/eller på www.skanderborgrusmiddelcenter.dk.  Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Charlotte Korsgaard Nielsen, tlf. 87 94 75 18 eller 40 24 28 59.

 

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist er d. 8. september 2017. Ansøgninger bedes fremsendt elektronisk via stillingsopslaget på www.skanderborg.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20. september samt d. 22. september for de ansøgere, der går videre efter første samtale.

Dato:
18.08.2017