Hjælp til børn og unge der vokser op i familier med rusmiddelproblmer

BRUS er et nyt tilbud i Skanderborg Rusmiddelcenter til børn og unge i alderen 0-25 år.

I Skanderborg Kommune vokser omkring 1.400 børn under 18 år og 600 unge i alderen 15-24 år op i familier, hvor rusmiddelproblemer fylder. De får nu et tilbud om støtte og hjælp via BRUS i Skanderborg Rusmiddelcenter.

Børn og unge er forskellige og vil derfor også reagere forskelligt, når der er problemer med alkohol eller stoffer i familien.

Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge oplever at være alene med deres tanker og følelser, og at de kan få problemer på flere områder. Problemerne kan både vise sig under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

- Mange går ensomme rundt og tror, de er de eneste, der har det sådan. Men tallene viser faktisk, at der i gennemsnit sidder to i hver klasse, fortæller Charlotte Nielsen, leder af Skanderborg Rusmiddelcenter, og fortsætter:

- Det er vores mål at møde børnene og de unge, give dem mulighed for at tale om det, de tænker og oplever, og forhåbentlig hjælpe både dem og familien på vej.

Det er erfaringen, at de bedste resultater opnås, når både børn, unge og de voksne arbejder sammen med behandlerne.

Både børn og unge kan dog henvende sig anonymt til tilbuddet og få en indledende snak, før forældrene inddrages.

Flere typer samtaler
I BRUS tilbydes individuelle samtaler, gruppesamtaler med jævnaldrende og familiesamtaler. Samtaletilbuddene tilrettelægges altid i forhold til barnets/den unges alder, behov og situation. Samtalerne foregår i rusmiddelcentret eller i andre lokaler i kommunen.

Forældrene behøver ikke at være indskrevet i rusmiddelbehandling.

Kort om BRUS
Skanderborg Rusmiddelcenter er en del af projekt BRUS sammen med 11 andre midtjyske kommuner, som tilbyder gratis rådgivning, støtte og hjælp til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer.

BRUS er støttet af midler fra satspuljen og løber foreløbigt frem til udgangen af 2019.

Læs mere om BRUS - Skanderborg

Dato:
07.12.2016