Mere viden om tilbuddet

Anonym, gratis stofbehandling er et nyt tilbud i alle kommuner.

Fra 1. juni 2015 er alle landets kommuner forpligtet ved lov til at tilbyde anonym ambulant behandling til borgere i kommunen, der har et problematisk forbrug af hash, kokain eller andre stoffer.

Behandlingen skal ifølge loven henvende sig til velfungerende borgere uden større sociale problemer, der samtidig har et forbrug af stoffer, som de oplever som problematisk.

Det er borgere, der ofte ellers ikke ville opsøge behandling, og som har et ønske om at kunne modtage behandlingen anonymt.

Mere viden

Den nye lov om anonym stofbehandling bygger på erfaringer fra det satspulje-finansierede “Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling”, som blev gennemført i 2011-2012 i Odense og Københavns Kommune.

Læs også: "Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugs-behandling", Socialstyrelsen 2013

Den nye lov kan ses her: Servicelovens § 101 om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling