Anonymitet

Anonym stofbehandling er helt anonymt og vi har tavshedspligt.

Som deltager i anonym stofbehandling får du behandling uden at skulle oplyse dit personnummer, navn og adresse. Du har ret til at forblive anonym i hele forløbet.

Både behandleren og de øvrige deltagere har tavshedspligt.

Undtagelse på grund af underretningspligt

En undtagelse fra tavshedspligten og ret til anonymitet kan dog opstå, hvis der er bekymring for et barns trivsel.

I så fald træder reglerne om underretningspligt for myndighedspersoner i kraft, dvs. at behandleren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der opstår bekymring for, at et barn lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare, og at et barn har brug for særlig støtte.

En henvendelse til kommunen skal sikre, at familien får den relevante støtte.

Vi vil altid fortælle dig om vores bekymring samarbejde med dig om en eventuel henvendelse til kommunen. 

Diskretion

Behandlingen foregår diskret i lokaler i Skanderborg eller Aarhus, der er placeret et andet sted end kommunens rusmiddelcenter.

 

Alle forsamtaler foregår i Skanderborg.